Login

The release candidate of Firefox 4 in Armenian

Firefox 4-ի “release candidate” տարբերակը արդեն իրականացվել է: Ներբեռնեք այն այստեղից http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all-beta.html

Եթե ամեն ինչ ընթանա ըստ պլանի ապա Firefox 4-ի վերջնական տարբերակը կթողարկվի Մարտի 22-ին:

Firefox -ի հաջորդ թողարկումը կընդգրկի Անդրանիկ Մարկոսյանի ստեղծած հայերեն ուղղագրության ստուգիչ (spell checker) հավելումը:

 

Leave a Reply

*

Hosting sponsored by armsms.com