Login

Firefox 40, Firefox for Android 40 ԵՎ Thunderbird 38.2.0…

Մոզիլլան թողարկել է իր հանրահայտ ծրագրերի հերթական տարբերակները: Բջջային վարկածը հասանելի է GooglePlay-ում:

Firefox 40-ը այժմ լիովին աջակցում է Windows 10-ը:

Այլ նորամուծություններ.

Firefox 40

* Added protection against unwanted software downloads,
* User can receive suggested tiles in the new tab page based on categories Firefox matches to browsing history (en-US only),
* Hello allows adding a link to conversations to provide context on what the conversation will be about,
* New style for add-on manager based on the in-content preferences style.

Firefox for Android 40

* Added protection against unwanted software downloads,
* Long press on back/forward navigation buttons in app menu to bring up history list.

Ստորև բերված հղումներով կարող եք ներբեռնել նոր տարբերակները.

Ներբեռնել Firefox 40-ը

Ներբեռնել Thunderbird 38-ը

Ներբեռնել Firefox for Android 40-ը

Mozilla.org

Leave a Reply

*