Login

Firefox 33, Firefox for Android 33 ԵՎ Thunderbird 31.2…

Մոզիլլան թողարկել է իր հանրահայտ ծրագրերի հերթական տարբերակները: Բջջային վարկածը հասանելի է GooglePlay-ում:

Նորամուծություններ.

Firefox 33

* New HTTP cache provides improved performance including crash recovery,
* Display the number of found items in the find toolbar,
* Easier back, forward, reload, and bookmarking through the context menu,
* View historical use information for logins stored in password manager.

Firefox for Android 33

* Sending videos to Chromecast and Roku devices,
* Option added to clear data when quitting,
* Enhanced tab management,
* Slimmer and faster JavaScript strings.

Ստորև բերված հղումներով կարող եք ներբեռնել նոր տարբերակները.

Ներբեռնել Firefox 33-ը

Ներբեռնել Thunderbird 31-ը

Ներբեռնել Firefox for Android 33-ը

Mozilla.org

Leave a Reply

*